Matters Of Expression

Deze preventieve training is een verlengde van de voorlichtingsbijeenkomst ‘Mixed Signals’ en zorgt voor het reduceren van het aantal depressieve en suïcidale jeugdigen in Nederland. Dit leidt tot minder kosten in de suïcide nazorg, psychiatrie en psychologie. Kinderen leren al vroeg om te gaan met gevoelens zodat zij deze kennen, herkennen en kunnen uiten met als doel; als evenwichtige tiener om kunnen gaan met tegenslagen.

De training ‘Matters Of Expression’ kent twee vormen. De een is ontwikkelt voor jeugdigen tussen de tien en veertien jaar en de ander voor jeugdigen tussen de veertien en achttien jaar. Onderscheidend is de specifieke interculturele werkwijze. Door onze onderzoeken naar verschillende culturen en achtergronden maken wij niet alleen onderscheid tussen de westerse en niet-westerse achtergrond maar bieden wij maatwerk voor elke deelnemer.

Deze communicatieve training zorgt ervoor dat de onderwerpen van ‘Mixed Signals’ niet alleen uitgelegd worden maar een bewuste kijk creëren op de wijze waarop zij communiceren en zichzelf uiten. De vaardigheden die missen worden bijgespijkerd en aangeleerd zodat de jongeren handvatten hebben om zichzelf te uiten en om hulp te vragen. Onderstaande onderwerpen komen uitgebreid aan bod.

•     Gevoelens kennen              •     Hulp vragen binnenshuis      •     Miscommunicatie
•     Gevoelens herkennen        •     Hulp vragen buitenshuis       •     Non-verbale communicatie
•     Gevoelens uiten                  •     Verbale communicatie