Familie Therapie

De thuissituatie, onderlinge relaties en wijze van communiceren, zijn voor ons leidend tijdens Familie Therapie. In overleg stellen wij doelen om te pogen problemen en/of probleemgedrag op te lossen. Er wordt wederzijds begrip gecreëerd, situaties worden geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd of opgelost. Uiteraard doen wij dit met extra aandacht voor culturele normen en waarden, tradities en gebruiken om bruggen te bouwen tussen generaties.

Door te kijken waar overbelasting vandaan komt, herstellen wij samen de balans binnen het gezin. Taken en -vaardigheden van kind en ouder hebben grote invloed op elkaar. Wanneer deze niet in balans zijn, wordt de dynamiek in het gezin veranderd wat aanvoelt als overbelasting. Hier komt het stuk culturele hulpverlening weer aan bod; de cultuur van het gezin in kaart brengen helpt ons problemen bij de kern aan te pakken. Elke cultuur heeft zijn eigen taken en vaardigheden waardoor wij terug kunnen gaan naar de kern van het probleem. Zo voorkomen wij dat het probleem zich in de toekomst nogmaals voordoet.

Voorkomen is beter dan genezen!

De reden dat wij extra aandacht besteden aan cultuur is omdat het opgroeien in meerdere culturen veel kan vragen van een kind. In veel gevallen gaat het goed maar helaas vallen er met regelmaat kinderen tussen wal en schip. Zij leven dan niet meer in twee culturen maar tussen twee culturen wat leidt tot strubbelingen in de ontwikkeling. De toename van somberheid, depressie en suïcide was een aanleiding voor ons om project ‘Tussen twee culturen’ te starten. Uiteraard gaat het niet alleen om de jongeren zelf maar ook het systeem. Het is namelijk niet alleen deze generatie die te maken heeft of heeft gehad met het leven tussen twee culturen. Wij betrekken daarom graag de dichtstbijzijnde kring van de cliënt.