Tussen Twee Culturen

Met oog op Nederland als multiculturele samenleving focussen wij ons op de culturele achtergrond van onze cliënten. Door onderzoek naar verschillende culturen bieden wij maatwerk om zo maximale effectiviteit te behalen. Onze doelgroep zijn kinderen tot achttien jaar en hun ouders en/of verzorgers. Centraal staat voor ons preventie om opgroei- en opvoedingsproblemen in de toekomst te voorkomen.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is dan ook de lijfspreuk van Mixed Matters.

Wij kiezen ervoor om ons naast de reguliere hulpverlening te richten op preventie van depressie en suïcide onder jongeren in Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 35.000 jeugdigen tussen de dertien en achttien jaar depressief. Twee op de zes jongeren leven met zelfmoordplannen (CBS, 2013). Uiteraard hebben wij het hier alleen nog over het aantal geregistreerde depressieve en/of suïcidale jongeren.

Om dit probleem aan te pakken deden wij onderzoek naar de achtergronden van jeugdigen die zelfmoord plegen of een poging hiertoe doen. Uit onderzoek blijkt dat het veelal kinderen betreft die in gesloten culturen opgroeien. Zij manoeuvreren zich binnen- en buitenshuis tussen twee werelden wat zorgt voor strubbelingen in de ontwikkeling. De toename van somberheid, depressie en (pogingen tot) suïcide was voor ons een reden om dit project te ontwikkelen. Wij pakken dit probleem op zowel micro-, meso- als macroniveau aan middels onderstaande doelen.

•      Maatschappelijke bewustwording creëren via social media
•      Lezingen geven over zelfdoding onder jongeren en het leven tussen twee culturen
•      Voorlichting Mixed Signals

•     Training Matters of expression
•     Interventie Tussen Twee Culturen voor basisscholen (groepen zeven en acht)